Prof Roland Erne - Jean Monnet Chair 2016-2019

+353 1 716 47 46

Roland.Erne@ucd.ieDr Bianca Föhrer - ERC Project Manager

+353 1 716 46 19

Bianca.Foehrer@ucd.ie
Dr Darragh Golden - ERC Postdoctoral Researcher

+353 1 716 46 43

Darragh.Golden@ucd.ieDr Jamie Jordan - IRC Postdoctoral ResearcherVincenzo Maccarrone - ERC Research Assistant

+353 1 716 46 34

Vincenzo.Maccarrone@ucd.ieMary Naughton - ERC Doctoral ResearcherDr Sabina Stan - ERC Senior Social Scientist 

+353 1 716 46 36

Sabina.Stan@ucd.ieDr Imre Szabó - ERC Postdoctoral Researcher

+353 1 716 46 19

Szaboi@ucd.ieDr Rolle Alho - Visiting Research Fellow (Jun 2017 - Mar 2018)


Dr Ludwig Zurbriggen - Visiting Research Fellow (Apr 2018)